Globaal Medisch Dossier

Het Globaal Medisch Dossier is de verzamelstaat van al de medische gegevens die uw huisarts over U bewaart zoals:

  • Gegevens over uw ziektegeschiedenis
  • Sociale en administratieve gegevens
  • Verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers
  • Gegevens over de gevolgde behandelingen
  • Gegevens over genomen medicatie

Op basis van dit dossier heeft uw huisarts een globaal beeld over uw gezondheidstoestand en kan hij beter oordelen welke onderzoeken of behandelingen zinvol en veilig zijn voor U.

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw Globaal Medisch Dossier. 
Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing "op maat" te organiseren. Dank zij het GMD wordt de communicatie tussen de verschillende zorgverleners (specialisten-kinesitherapeuten-verplegenden etc.) geoptimaliseerd.

De installatie van een GMD gebeurt ter gelegenheid van een raadpleging of huisbezoek en is volledig gratis voor de patiënt.
Wanneer u een ziekenfondsklevertje of identiteitskaart aan uw huisarts afgeeft wordt de betaling rechtstreeks met het ziekenfonds geregeld.

 

De installatie van een GMD verleent U een vermindering van het remgeld voor elke raadpleging van 30%.

Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het medisch dossier, op uw vraag overgemaakt worden aan een nieuwe huisarts. Pas het volgend kalenderjaar betaalt u dan de GMD bijdrage aan deze arts.

© Artsenpraktijk Zuid - secretariaat@artsenpraktijkzuid.be - Dokters Waregem

Gemaakt door On Course